• NASZA OFERTA

  Zapoznaj się z naszą ofertą kompleksowych usług z zakresu szkoleń BHP oraz przeciwpożarowych.

  Zobacz »

 • CENNIK

  Zobacz szczegółowy cennik świadczonych przez nas usług.

  Zobacz »

 • O FIRMIE

  Poznaj zasady funkcjonowania naszej firmy.

  Zobacz »

 • DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

  Zapoznaj się ze szczegółami tworzenia dokumentacji powypadkowej.

  Zobacz »

 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

  Dowiedz się więcej na temat sporządzanych przez nas analiz.

  Zobacz »

Ocena ryzyka zawodowego


Analiza systemu człowiek – technika – środowisko powinna dostarczać informacji na temat zagrożeń oraz ich potencjalnych negatywnych skutków. Miarą możliwości wystąpienia negatywnych skutków zagrożeń na stanowisku pracy jest ryzyko zawodowe. Posiadanie informacji o ryzyku jest pomocne do właściwego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Informacja o ryzyku umożliwia pracodawcy podejmowanie odpowiednich decyzji w celu poprawy warunków pracy, zmian w sposobach wykonywania zadań, doborze maszyn i narzędzi.

Zgodnie  z art.226 kp i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp, każdy pracodawca:

 • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko,
 • informuje pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń itp.

KIEDY NALEŻY WYKONAĆ PIERWSZĄ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

 • przed oddaniem do użytku poszczególnych stanowisk pracy

ORAZ ZAWSZE, GDY:

 • tworzymy nowe miejsca pracy,
 • w razie nakazu PIP i PIS,
 • w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego,
 • po wprowadzeniu zmian w organizacji technologii produkcji lub na stanowisku pracy,
 • gdy zachodzą istotne zmiany dot. wymogów stawianych środkom ochrony.

Cena opracowania uzależniona jest od wielkości i ilości zagrożeń występujących na stanowisku pracy

 

Szkolenia P.POŻ

1) Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych. Szkolenie obejmuje:

 • omówienie zapisów zawartych w zakładowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • zapoznanie z przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej,
 • zastosowanie i przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • zasady prowadzenia ewakuacji.

2) Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników przeznaczone dla pracowników wyznaczonych przez Pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników i przeciwdziałania pożarom, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję Prywatność i polityka cookies